Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat. Galileusz
Szukaj:
Dziś jest: sobota 22 czerwca 2024 r. Jest to 174 dzień roku.

Dział maturzysty

Pliki do pobrania:

AKTUALNE informacje dotyczące matury i egzaminu zawodowego dostępne są na stronie: http://egzamin.zsti.net


    

Opracowania do wykorzystania w bibliografii maturalnej (literatura przedmiotu), dostępne w naszej bibliotece:

Z serii: Biblioteka Analiz Literackich

• „Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, Roman Taborski
• „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, Lesław Eustachiewicz
• „Balladyna" Juliusza Słowackiego, Stanisław Makowski
• „Antygona" Sofoklesa, Jerzy Starnawski
• „Potop" Henryka Sienkiewicza - powieść i film, Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman
• „Potop" Henryka Sienkiewicza, Juliusz Kijas
• „Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry, Mieczysław Inglot
• Wiersze Leopolda Staffa, Irena Maciejewska
• Wiersze Cypriana Norwida, Aniela Kowalska
• Poezje Czesława Miłosza, Bożena Chrząstowska
• „Fircyk w zalotach" Franciszka Zabłockiego, Halina Stankowska
• Wiersze Bolesława Leśmiana, Michał Głowiński
• „Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej, Tadeusz Drewnowski
• Proza Juliana Kawalca, Anna Marzec
• „Beniowski" Juliusza Słowackiego, Stanisław Makowski
• „Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego, Władysław Słodkowski
• „Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego, Edmund Kotarski
• „Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, Wanda Achremowiczowa

B I B L I O G R A F I A Z A Ł Ą C Z N I K O W A - WZÓR

Książka (do literatury podmiotu) (WZÓR)

Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, Tytuł.

PRZYKŁAD
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz.

Książka (do literatury przedmiotu) (WZÓR)
Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, Tytuł, Oznaczenie tomu, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok.

PRZYKŁAD
W. Doroszewski, O kulturę słowa. Poradnik językowy, t. 2, PWN, Warszawa 1968.

Praca zbiorowa (więcej niż 3 autorów) (WZÓR)

Tytuł, pod red. Inicjał imienia redaktora. Nazwisko redaktora, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok.

PRZYKŁAD
Historia literatury rosyjskiej, t. 1, pod red. M. Jakóbca, PWN, Warszawa 1976.

Fragment z książki jednego autora (WZÓR)

Inicjał imienia autora książki. Nazwisko autora książki, Tytuł fragmentu [w:] tejże / tegoż: Tytuł całej książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok.

PRZYKŁAD
A. Kłoskowska, Koncepcje typu osobowości [w:] tejże: Z historii i socjologii kultury, Wydaw. Universitas, Kraków 2004.


Fragment z pracy zbiorowej (WZÓR)

Tytuł fragmentu [w:] Tytuł całej książki, pod red. Inicjał imienia autora całej książki. Nazwisko autora całej książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok.

PRZYKŁAD
Wzory tekstów użytkowych [w:] Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańko, PWN, Warszawa 2006.

Artykuł z czasopisma (WZÓR)

Inicjał imienia autora artykułu. Nazwisko autora artykułu, Tytuł artykułu, "Nazwa czasopisma" rok, numer zeszytu, strony.

PRZYKŁAD
Z. Klemensiewicz, Higiena językowego obcowania, "Język polski" 1965, z.1, s.8-12.

Strona internetowa (WZÓR)

Inicjał imienia autora. Nazwisko autora, tytuł artykułu on-line, adres strony www.

PRZYKŁAD
M. Krawczyń, Adam Mickiewicz, życie - twórczość - tradycja, www.mickiewicz.art.pl

Film (WZÓR)

Tytuł filmu, reż. Inicjał imienia reżysera. Nazwisko reżysera.

PRZYKŁAD
Pan Tadeusz, reż. A. Wajda.

Objaśnienia
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne

* Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN-ISO 690: 2002. Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.
PN-ISO-2:1999. Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

- Tytuły wyróżniamy kursywą
- Raz przyjęte zasady (elementy opisu, interpunkcja) należy stosować konsekwentnie
- Bibliografię załącznikową należy sporządzać pisząc w ciągu - od marginesu, do marginesu

Konsultacje Z.N.

[Źródło: http://www.rybnik.pl/zsbrybnik/biblioteka/matur.htm, luty 2008]

... wstecz|

© 2007-2024 Biblioteka ZST-I. Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona przystosowana do rozdzielczości min. 800x600, zalecana 1024x768
Licznik odwiedzin: 93522. Ostatnia aktualizacja: 09.06.2023 12:18:23
Powered by R.K WebLab
HTML | CSS