Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach. Monteskiusz
Szukaj:
Dziś jest: poniedziałek 20 maja 2024 r. Jest to 141 dzień roku.

O bibliotece

Historia

Nie dysponujemy dokładną datą powstania naszej biblioteki, ale możemy domniemywać, iż została ona powołana do życia wraz z utworzeniem szkoły, czyli w latach powojennych 1946/47. Potwierdza to pierwszy zapis w księdze inwentarzowej, datowany na wrzesień 1947.

(pierwszy zapis w księdze: T. Manteuffel "Słowiańszczyzna pierwotna" z 1946 r.)

Księga ta stanowiła wówczas własność Liceum Pedagogicznego (czteroletnie Państwowe Liceum Pedagogiczne, później przekształcone w pięcioletnie). Jego zadaniem było przygotowanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej do pracy w szkołach regionu. Z biegiem lat, kiedy zmieniał się profil szkoły i rozwijały nowe kierunki kształcenia, zmieniały się także zasoby biblioteki, które musiały dostosowywać się do oczekiwań swoich czytelników.

W latach 60-tych Liceum Pedagogiczne przeniosło się do nowego budynku przy al. Mickiewicza i przekształcono je w Studium Nauczycielskie, które działało do 1971 roku. Pod koniec lat 60-tych powstało Technikum Chemiczne, którego zadaniem było przygotowanie kadry chemików. Brak zapotrzebowania w lokalnym środowisku na tego rodzaju fachowców był przyczyną zakończenia w roku 1974 kształcenia młodzieży na tym kierunku.

W 1970 roku utworzono 4-letnią Średnią Szkołę Zawodową o kierunku mechanicznym. Uczniowie tej szkoły mieli możliwość zdobycia zawodu mechanika budowy i naprawy maszyn oraz zdawania egzaminu dojrzałości. Z czasem z tej placówki wyłoniły się: Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Z upływem lat Liceum Zawodowe rozszerzyło kierunki kształcenia o takie jak: obróbka skrawaniem, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa maszyn i urządzeń przemysłowych. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcili się w następujących kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, tokarz, mechanik maszyn rolniczych, mechanik maszyn melioracyjnych, ślusarz-spawacz. W 1981 roku szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Mechanicznych. Istotną zmianę w składzie zespołu wprowadzono z dniem 1 września 1985 roku. Oprócz istniejącego jeszcze wówczas Liceum Zawodowego Nr 2, powołano do życia 5-letnie Technikum Mechaniczne.

W pierwszej połowie lat 90-tych wprowadzono kształcenie w zawodzie krawiec-szwacz i zorganizowano pracownię krawiecką w podziemiach internatu. W drugiej połowie lat 90-tych, ze względu na zapotrzebowanie środowiska oraz rozwój szkoły, poszerzono skład ZSM o Technikum Elektroniczne (1995 r., kierunek - systemy komputerowe) i Technikum Gastronomiczne (1997 rok). Z dniem 1 września 1999 roku szkoła zmieniła swoją nazwę (Zespół Szkół Ponadpodstawowych). Następnie, w związku z reformą szkolnictwa oraz bogatą ofertą szkolenia, placówka przekształciła się w Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych. W roku szkolnym 2004/05 powstało Liceum Profilowane, rok później Liceum Ogólnokształcące, a od roku 2006/07 powołano nowy kierunek kształcenia: Technikum Informatyczne.

(źródło: strona www szkoły, http://www.zsti.busko-zdroj.com.pl)

Pracownicy

W bibliotece zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrudniony jest nauczyciel - bibliotekarz:

Nadzór pedagogiczny nad biblioteką pełni Dyrektor Szkoły.

 

 

Zbiory

Na dzień dzisiejszy księgozbiór liczy 15998 woluminów. Jest on uporządkowany wg następujących działów:

Księgozbiór jest skomputeryzowany i opracowywany na bieżąco w programie MOL Optivum 1991-2005, wersja 6.54.0000.

Zbiory biblioteki, to także czasopisma w regularnej prenumeracie: "Problemy opiekuńczo-wychowawcze", "Geografia w szkole", "Chemia w szkole", "Matematyka", "Polonistyka", "Głos nauczycielski", "Mówią wieki", "PC Format", "Przegląd gastronomiczny", "Focus", "Cogito" oraz zasoby centrum multimedialnego, czyli filmy i programy edukacyjne na kasetach video, CD-ROMach i płytach DVD (patrz: zakładka Centrum Multimedialne).

... wstecz|

© 2007-2024 Biblioteka ZST-I. Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona przystosowana do rozdzielczości min. 800x600, zalecana 1024x768
Licznik odwiedzin: 92512. Ostatnia aktualizacja: 09.06.2023 12:18:23
Powered by R.K WebLab
HTML | CSS