Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych. Ernst Mach
Szukaj:
Dziś jest: poniedziałek 20 maja 2024 r. Jest to 141 dzień roku.

Regulaminy

 

 REGULAMIN ORAZ PROCEDURY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ   ZST-I  W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

 

Postanowienia ogólne: 

1.       Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły i pracownicy.

2.    Użytkownicy biblioteki powinni przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący oraz maseczki.

3.     Bibliotekarz może przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.

4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).

  Do biblioteki  maksymalnie mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca.

5.       Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6.       W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem ( na ladzie bibliotecznej)  ustawiona zostanie przesłona ochronna.

7.       Biblioteka w miarę możliwości będzie systematyczne wietrzona (co godzinę).

8.       Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi , blaty, oparcia krzeseł będą regularnie czyszczone.

9.       W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostanie informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających , mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej (2 osoby przy wypożyczeniach/ zwrotach) . W przypadku zajęć bibliotecznych uczniowie w maseczkach siadają na krzesłach ustawionych zgodnie z zasadami bezpiecznego odstępu.

10.     Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

11.    W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem .

12.    W bibliotece mogą przebywać tylko uczniowie wypożyczający/ zwracający zbiory .

13.    Materiały do kserowania w bibliotece, należy przynieść do biblioteki 2 dni przed oczekiwanym terminem wykonania ksero. W sprawach związanych z kserowaniem lub inną pomocą biblioteki, nauczyciel kontaktuje się z bibliotekarzem osobiście.

14.    Nauczyciele mogą korzystać ze stanowiska komputerowego w bibliotece szkolnej po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk. Klawiatura i myszka będą czyszczone codziennie  po zakończeniu pracy biblioteki.

Realizacja wypożyczania /przyjmowania materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza   w bibliotece szkolnej oraz innej działalności na rzecz szkoły.

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece:

1.       Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

2.       Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany,     z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.

3.       Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

4.       Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła lub na wydzielone półki w  magazynie,  w innym pomieszczeniu bądź regale- można je ustawiać na podłodze. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

5.       Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

6.       Należy pamiętać, by ograniczyć dostęp do  miejsca kwarantanny zbiorów, tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce.

7.       Elementy płaskie wyposażenia, będą dezynfekowane codziennie po zakończeniu pracy biblioteki.

Działanie biblioteki ( również w okresie zdalnego nauczania).

1.      .  Biblioteka prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

2.       . Podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji. Za pomocą dostępnych środków komunikacji  bibliotekarz przesyła uczniom, linki do darmowych audiobooków i e-booków, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii.

3.        .Nauczyciel bibliotekarz jest w kontakcie z czytelnikami, proponuje różne formy aktywności .

4.       . Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.

5.       .Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów i wydarzeń czytelniczych.

 

 

 

                                     REGULAMIN BIBLIOTEKI

  • Z księgozbioru biblioteki korzystać może każdy uczeń, nauczyciel i pracownik Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz rodzic/opiekun prawny ucznia i inne osoby na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły za okazaniem dokumentu tożsamości.
  • Na terenie biblioteki szkolnej tworzy się warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
  • Uczniowie wypożyczający książki winni zostawić wierzchnie okrycie (kurtki, płaszcze itp.) w szatni.


                           REGULAMIN CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

... wstecz | drukuj...

© 2007-2024 Biblioteka ZST-I. Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona przystosowana do rozdzielczości min. 800x600, zalecana 1024x768
Licznik odwiedzin: 92513. Ostatnia aktualizacja: 09.06.2023 12:18:23
Powered by R.K WebLab
HTML | CSS